REZERVĂ UN SEJUR

Notă de informare privind confidențialitatea (Privacy Notice)

Data ultimei actualizări: 01.02.2023

Aria de acoperire a prezentei politici

Prezenta Politică de confidențialitate descrie modul în care SC DARKNESS SRL / Hotel Gabriela („noi” sau „pe noi”) colectează, utilizează, consultă sau prelucrează Datele cu caracter personal ale unei persoane.


SC DARKNESS SRL este o societate comercială, înregistrată la Registrul Comertului Maramures, sub numărul J24/7/1994, cu sediul social și principal la Viseu de Sus, Maramures, Strada Randunelelor 1, număr de telefon: +40 262354380. Pentru orice întrebări, observații sau chestiuni legate de confidențialitate și/sau la protecția datelor, puteți, de asemenea, să transmiteți un e-mail la dataprotection@hotel-gabriela.ro.

Suntem dedicați protejării confidențialității utilizatorilor și clienților noștri.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este acela de a vă oferi informații cu privire la modul în care colectăm, definim și utilizăm Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați atunci când utilizați sau apelați la serviciile noastre de ospitalitate. Vă rugăm să vă rezervați câteva momente pentru a parcurge cu atenție această Politică de confidențialitate. Rețineți că dacă intenționați să ne dezvăluiți Datele cu caracter personal ale unei alte persoane, de exemplu, atunci când efectuați o rezervare în numele acesteia, ne puteți furniza informațiile persoanei respective doar cu acordul acesteia și după informarea acesteia cu privire la modul în care îi vor fi utilizate datele, inclusiv scopurile menționate în prezenta Politică de confidențialitate.

Prezenta politică include o descriere a drepturilor dvs. cu privire la protecția datelor cu caracter personal, inclusiv un drept de a obiecta la unele dintre activitățile de prelucrare pe care le desfășurăm.

Legislația UE privind protecția vieții private ne impune să menționăm clar motivele și temeiurile juridice de utilizare a datelor dvs. cu caracter personal prin urmare, exclusiv în sensul legislației ue privind protecția vieții private, informațiile de mai jos descriu tipurile de date pe care le prelucrăm, de unde obținem datele dvs., temeiurile juridice pe care ne bazăm în prelucrarea acestora și persoanele cărora este posibil să le dezvăluim datele dvs. cu excepția secțiunilor „categoriile de date prelucrate” din informațiile de mai jos, niciuna dintre prevederile prezentului document nu este menită să impună obligații în sarcina noastră în relația cu utilizatorii non-ue.

Definiții

Operator de date cu caracter personal: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau un alt organism care, fie individual, fie împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a Datelor cu caracter personal.

Legislația UE privind protecția vieții private: Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („RGPD”), precum și orice prevederi legale și/sau reglementări de implementare sau bazate pe RGPD sau legislația privind protecția vieții private și a confidențialității în cadrul utilizării serviciilor de comunicații electronice sau care le modifică, înlocuiesc, readoptă sau consolidează pe oricare dintre acestea și toate celelalte acte normative aplicabile referitoare la prelucrarea Datelor cu caracter personal și la confidențialitate.

Persoană împuternicită de Operator: O persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism care prelucrează Date cu caracter personal în numele operatorului de date cu caracter personal.

Destinatar: O persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

Parte terță: O persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul de date cu caracter personal, Persoana împuternicită de Operator și persoanele care, sub mandatul direct al operatorului de date cu caracter personal sau al persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze Date cu caracter personal.

Autoritate de supraveghere: O autoritate publică independentă înființată de un Stat Membru conform Articolului 51 din RGPD. In România numele acesteia este A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro).

Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoană identificată sau identificabilă („Persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare: Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de Date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

Încălcarea securității Datelor cu caracter personal: O încălcare a securității având drept consecință distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea sau accesarea neautorizată accidentală sau ilegală a Datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.


Procesul de rezervare hotelieră

În contextul procesului de rezervare hotelieră (online, printr-un canal de rezervări online, printr-un agent de turism, printr-un call center sau direct la hotel), prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal (i) pentru a vă permite să rezervați o cameră; (ii) pentru verificarea disponibilităților hotelului și pentru administrarea rezervării; (iii) pentru a vă transmite o confirmare de rezervare și (iv) pentru a vă transmite e-mailuri anterior sosirii.

Categorii de date prelucrate 

Adresa, detaliile rezervării (inclusiv numărul rezervării), data sosirii și a plecării, adresa e-mail, prenumele/numele, prenumele/numele însoțitorului adult (însoțitorilor adulți), tipul cardului, numărul și data expirării cardului de plată, numărul de telefon, titulatura.

Sursa datelor

În funcție de mecanismul de rezervare utilizat:

- Direct de la dvs. prin formularul de rezervare online
- Prin canalul de rezervare online pe care l-ați utilizat pentru efectuarea rezervării 
- De la agentul dvs. de turism 
- De la call centerul nostru 
- De la Receptia Hotelului.

Temeiul prelucrării

Prelucrarea este necesară pentru luarea măsurilor necesare în vederea încheierii și executării unui contract.

Destinatarii datelor 

- SC Darkness SRL / Hotelul Gabriela
- Alte entități implicate din cadrul SC Darkness SRL / Hotelului Gabriela
- Furnizorii de servicii IT implicați în procesul de rezervare (online)
- Furnizorii de servicii IT
- Furnizorul de servicii de comunicații prin e-mail


Oaspeții hotelului

1. Check-inul și check-outul la/de la hotel

Atunci când vă cazați la hotel, vom colecta și prelucra Datele dvs. cu caracter personal (i) pentru a înregistra sosirea și plecarea la/de la hotel; (ii) pentru a vă aloca un card de acces pentru camera dvs.; (iii) pentru administrarea plății pentru sejurul dvs.; (iv) pentru emiterea, tipărirea sau trimiterea unei facturi pentru sejurul dvs. și (v) pentru achitarea unui comision agentului dvs. de turism (dacă este cazul).

Dacă ați rezervat o cameră la hotelul nostru și nu vă prezentați (fără să fi anulat rezervarea în prealabil) la data sosirii comunicată, vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal (i) pentru a vă anula sejurul și orice alte posibile rezervări efectuate și (ii) pentru administrarea, prelucrarea și decontarea oricăror sume de plată datorate.

Categorii de date prelucrate

Adresa, rezervările (la hotel, restaurant, evenimente, teatru etc.), data sosirii și a plecării, adresa e-mail, prenumele/numele, prenumele/numele însoțitorului adult (însoțitorilor adulți), tipul cardului, numărul și data expirării cardului de plată, numărul de telefon, titulatura.

Sursa datelor

În funcție de mecanismul de rezervare utilizat:

- Direct de la dvs. prin formularul de rezervare
- Prin canalul de rezervare online pe care l-ați utilizat pentru efectuarea rezervării
- De la agentul dvs. de turism
- De la call centerul nostru
- Direct de la dvs., din formularul de înregistrare la hotel

Temeiul prelucrării

Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul SC Darkness SRL / Hotel Gabriela
- Furnizorii de servicii IT
- Agentul dvs. de turism (dacă este cazul)

2. Sejurul la hotel

Atunci când vă cazați la hotelul nostru, luăm toate măsurile pentru a vă face sejurul cât mai plăcut cu putință. Aceasta necesită prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal pentru a vă putea oferi servicii specifice în timpul sejurului la hotel. Aceste servicii includ (i) menajul și întreținerea; (ii) returnarea articolelor uitate sau pierdute și/sau (iii) gestionarea preferințelor dvs. sau ale însoțitorilor dvs., cum ar fi preferințele alimentare și cele legate de perne, pentru a vă putea oferi servicii de calitate superioară în timpul sejurului la hotelul nostru.

Categorii de date prelucrate

Adresa, obiceiurile de consum, data sosirii și a plecării, preferințele alimentare, adresa e-mail, prenumele/numele, prenumele/numele însoțitorului adult (însoțitorilor adulți), alte preferințe, detalii de plată (în scopul returnării articolelor pierdute sau uitate), numărul de telefon

Sursa datelor

În funcție de mecanismul de rezervare utilizat:

- Direct de la dvs. prin formularul de rezervare
- Prin canalul de rezervare online pe care l-ați utilizat pentru efectuarea rezervării
- De la agentul dvs. de turism
- De la call centerul nostru
- Direct de la dvs. în timpul sejurului la hotel

Temeiul prelucrării

Este interesul legitim al SC Darkness SRL, în calitate de societate comercială, să își organizeze activitățile zilnice de întreținere, pentru a personaliza serviciile oferite și/sau pentru a putea identifica proprietarul unui articol pierdut sau uitat. Având în vedere volumul redus de Date cu caracter personal prelucrate și dezvăluite în acest(e) scop(uri), interesele SC Darkness SRL prevalează asupra intereselor dvs.

Destinatarii datelor

- Personalul hotelului, inclusiv personalul de menaj, întreținere, recepție și/sau alți angajați vizați
- Alte entități implicate din cadrul SC Darkness SRL / Hotel Gabriela
- Furnizorii de servicii IT
- Furnizorii de servicii de livrări sau curierat (pentru returnarea articolelor pierdute sau uitate)

3. Serviciile și facilitățile suplimentare oferite oaspeților hotelului

În hotelul nostru, puteți beneficia de servicii și facilități suplimentare, cum ar fi micul dejun, room service, minibar, piscină, restaurant și bar, tratamente spa, servicii de curățătorie chimică, parcare, taxi, Wi-Fi gratuit etc. Dacă utilizați servicii sau facilități suplimentare la hotelul nostru, Datele dvs. cu caracter personal pot fi procesate (i) pentru administrarea rezervării și utilizării unor astfel de servicii și/sau facilități suplimentare; (ii) pentru administrarea oricăror rezervări în avans de servicii și/sau facilități suplimentare înregistrate în contul dvs.; (iii) pentru personalizarea sosirii oaspeților la hotel, a dotărilor și caracteristicilor camerei și (iv) pentru administrarea cheltuielilor aferente unor astfel de servicii și/sau facilități suplimentare.

Categorii de date prelucrate

Obiceiuri de consum, data sosirii și a plecării, preferințele alimentare, adresa e-mail, prenumele/numele, prenumele/numele însoțitorului adult (însoțitorilor adulți), tipul cardului, numărul și data expirării cardului de plată, numărul de telefon, titulatura

Sursa datelor

- Direct de la dvs. prin formularul de rezervare online
- Prin canalul de rezervare online pe care l-ați utilizat pentru efectuarea rezervării
- De la agentul dvs. de turism
- De la call centerul nostru
- Direct de la dvs., din formularul de înregistrare la hotel
- Direct de la dvs. atunci când transmiteți solicitarea de servicii/facilități suplimentare la recepția hotelului sau către concierge
- Prin platforma de rezervări online pentru servicii și facilități suplimentare

Temeiul prelucrării

Prelucrarea este necesară pentru luarea măsurilor necesare în vederea încheierii și/sau executării contractului.

Destinatarii datelor

- Personalul hotelului, inclusiv personalul de la recepție, cel de room service și/sau alți angajați vizați
- Alte entități implicate din cadrul SC Darkness SRL / Hotel Gabriela
- Furnizorii de servicii IT

 

Reuniuni și evenimente

Prin participarea la un eveniment organizat de către/în parteneriat cu SC Darkness SRL / Hotel Gabriela („Evenimentul”), înțelegeți că putem prelucra, inclusiv prin înregistrarea și utilizarea în materialele foto/video sau în orice alt tip de material promoțional, date cu caracter personal referitoare la dvs., precum imaginea, vocea, prezența/comportamentul la Eveniment, prelucrările fiind necesare scopurilor interne/externe SC Darkness SRL, pentru captarea atmosferei și a impresiei generale a Evenimentului, evaluarea numărului de participanți sau pentru scopuri comerciale, inclusiv în legătură cu promovarea activității/imaginii/mărcilor Societății sau a Evenimentului în mod public sau privat, inclusiv publicarea materialelor foto/video în diferite modalități și pe diferite canale.

În general, nu intenționăm să focalizăm doar anumite persoane, ci să efectuăm cadre de grup. În cazul în care NU doriți să fiți fotografiat/filmat, vă rugăm să vă exprimați în mod clar această opțiune reprezentanților Societății la Eveniment, pentru a asigura excluderea dvs. din cadre, prin orice modalități disponibile, inclusiv prin așezarea dvs. în locații speciale în sala unde se desfășoară Evenimentul.

Vă puteți opune în orice moment prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al Societății, din motive legate de situația dvs. particulară.


Organizarea și feedbackul pentru reuniuni și evenimente

Dacă doriți să organizați o reuniune sau un eveniment la hotel nostru sau dacă ați dori să obțineți informații suplimentare cu privire la această posibilitate, ne puteți contacta accesand sectiunea de contact a website-ului nostrum la adresa: www.hotel-gabriela.ro/posibilitati-contact. Datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate pentru a răspunde solicitării dvs. de organizare a reuniunii sau evenimentului.

Categorii de date prelucrate

- Adresa, data reuniunii sau a evenimentului, adresa e-mail, prenumele/numele, profesia și locul de muncă, numărul de telefon.

Sursa datelor

Direct de la dvs. prin:

- apelul la call centerul nostru
- o solicitare transmisă prin alte mijloace, de exemplu prin email.

Temeiul prelucrării

Pentru situațiile în care ne contactați în nume propriu sau în numele companiei dvs.:

- Prelucrarea este necesară pentru luarea măsurilor necesare în vederea încheierii și executării unui contract, la solicitarea dvs.
- Este interesul legitim al SC Darkness SRL, în calitate de societate comercială, să identifice o persoană principală de contact în cadrul companiei care organizează o reuniune sau un eveniment și să primească feedback cu privire la reuniunea sau evenimentul respectiv. În acest context, interesele comerciale ale SC Darkness SRL prevalează asupra intereselor dvs.

Destinatarii datelor

- SC Darkness SRL / Hotel Gabriela
- Alte entități implicate din cadrul Hotelului Gabriela
- Furnizorii de servicii IT

Recenzii de pe rețelele sociale și online

Putem prelucra Datele dvs. cu caracter personal obținute de pe platforme sociale (inclusiv Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter etc.) sau din recenzii online (inclusiv de pe TripAdvisor) referitoare la Hotel Gabriela (i) pentru a răspunde întrebărilor și reclamațiilor dvs.; (ii) pentru monitorizarea reputației noastre în mediul online și (iii) pentru optimizarea serviciilor noastre și identificarea oportunităților asupra cărora ne putem concentra.

Unele dintre paginile noastre de pe rețelele sociale permit utilizatorilor să publice propriul conținut. Vă rugăm să rețineți că orice conținut publicat pe una dintre paginile noastre de pe rețelele sociale este accesibil public și vă recomandăm precauție în furnizarea anumitor informații cu caracter personal (de exemplu, informații financiare sau detalii referitoare la adresa dvs.) pe aceste platforme. Nu ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de acțiuni întreprinse de alte persoane în cazul în care publicați informații cu caracter personal pe una dintre platformele noastre sociale (de exemplu, Facebook sau Instagram). Consultați și politicile de confidențialitate și modulele cookie ale platformelor sociale utilizate.

Categorii de date prelucrate

- Orice date cu caracter personal pe care decideți să ni le dezvăluiți sau publicate pe rețelele sociale sau în alte recenzii publice care ne vizează

Sursa datelor

- Direct de la dvs. prin intermediul paginilor de pe rețelele sociale accesibile public, al canalelor de rezervări sau al altor site-uri web (de recenzii)
- De la prestatorul nostru de servicii pentru monitorizarea reputației noastre în mediul online

Temeiul prelucrării

- Este în interesul legitim al SC DARKNESS SRL, în calitate de societate comercială, să prelucreze Datele cu caracter personal pe care ați decis să ni le transmiteți sau pe care le-ați făcut publice pe platformele sociale, canalele de rezervări online sau alte site-uri web (de recenzii), în vederea optimizării serviciilor noastre și pentru identificarea oportunităților de afaceri. În acest context, interesele comerciale ale SC DARKNESS SRL prevalează asupra intereselor dvs.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Hotel Gabriela
- Prestatorul nostru de servicii pentru monitorizarea reputației noastre în mediul online

Concursuri pe rețelele sociale

La anumite intervale, este posibil să organizăm un concurs pe una dintre paginile noastre de pe rețelele sociale. Dacă decideți să participați la un astfel de concurs, vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal în scopul organizării și administrării concursului de pe rețeaua socială și pentru alegerea câștigătorului (câștigătorilor).

Categorii de date prelucrate

- Aceasta depinde de câmpurile de date din concursul respectiv, dar aproape întotdeauna include următoarele categorii de date:

Adresa, e-mailul, prenumele/numele, numărul de telefon

Sursa datelor

- Direct de la dvs. prin paginile noastre de pe rețelele sociale

Temeiul prelucrării

- Prelucrarea este necesară pentru luarea măsurilor necesare pentru încheierea și executarea unui contract, prin acordul dvs. exprimat cu privire la termenele și condițiile concursului.

Destinatarii datelor

- Alte entități implicate din cadrul Hotel Gabriela
- Furnizorul de servicii IT


Supraveghere și înregistrare Video

Pentru protejarea securității clienților, a Celorlalte Persoane Vizate și a oricăror alți vizitatori, cât și pentru asigurarea pazei și protecției bunurilor acestora, ale SC Darkness SRL și/sau ale angajaților acestuia, sediul SC Darkness SRL este protejat prin supraveghere video/înregistrarea imaginilor obținute prin mijloace de supraveghere video.

Pentru aceste scopuri, persoanele vizate, precum și bunurile utilizate de acestea când sosesc la, accesează sau vizitează sediul SC Darkness SRL și/sau spatiile exterioare adiacente, sunt filmate cu mijloace de supraveghere video instalate în locuri vizibile și utilizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Supravegherea video are loc doar în spațiile destinate publicului, inclusiv pe căile de acces situate în interiorul sau exteriorul imobilului unde este situat sediul SC Darkness SRL, locul amplasării mijloacelor de supraveghere video fiind semnalat prin intermediul unei pictograme care conține o imagine reprezentativă și are vizibilitate suficientă, poziționată în apropierea locului de amplasare.

Imaginile înregistrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video pot fi transmise de către SC Darkness SRL către organele de poliție și alte autorități cu atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea, descoperirea și sancționarea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii. Imaginile astfel obținute nu vor fi transmise în străinătate.


Dacă sunteți potențial angajat

Colectăm informațiile din CV-ul trimis de dvs. precum și orice altă informație transmisă odată cu CV-ul și/sau în cadrul interviurilor la care v-ați prezentat.

Scop: evaluarea aplicației dvs. de angajare.

Temei: încheierea unui contract.


Dacă sunteți vizitator în cadrul locației noastre

Colectăm numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate. De asemenea, pentru securitatea și siguranța persoanelor aflate în Hotelu Gabriela, camerele de supraveghere pot capta sau înregistra imagini ale vizitatorilor în locuri publice (cum ar fi intrările în hotel sau in restaurante sau holuri).

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a asigura protecția bunurilor și a persoanelor din cadrul hotelului.

Temei: interesul nostru legitim de a asigura atât protecția bunurilor clienților/hotelului/personalului, cât și protecția persoanelor din cadrul hotelului.


Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet www.hotel-gabriela.ro

Pentru citirea informațiilor existente pe site nu este necesară oferirea datelor personale. Totuși, in scopul exploatării tehnice a portalului, SC Darkness SRL folosește provizoriu următoarele informații ce nu conțin date personale si care apar automat administratorului de site:

a) adresa de internet de protocol (IP)
b) denumirea domeniului (URL)
c) datele de accesare
d) file-ul de accesare al clientului (denumirea file-ului si URL)
e) codul HTTP al parolei răspuns
f) datele paginii web de unde se face accesarea
g) cantitatea bite-urilor consumate cu ocazia vizitării
h) data vizitării
i) datele paginilor parcurse, respective
j) denumirea browserului.

Pentru utilizarea unor servicii (ex. rezervări on-line, contact) sunt necesare anumite date personale. Pentru detalii, va rugam să consultați secțiunea corespunzătoare operațiunii utilizate pe site.

Scop: monitorizarea traficului în vederea identificării erorilor si/sau orice altă disfuncționalitate a site-ului.

Temei: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs. a unui site complet funcțional prin repararea oricărei erori, precum și prin îmbunătățirea continuă a acestuia.


Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri

Colectăm numele, prenumele, funcția, precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentanți, în scopul bunei derulări a relației.

Scop: derularea relațiilor contractuale cu furnizorii sau partenerii noștri de afaceri.

Temei: executarea unui contract.


Dacă sunteți angajat

Vă rugăm să citiți Politica de Confidențialitate aferentă Angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă la unul dintre manageri.


Drepturile dvs. - Conform legislației UE privind protecția vieții private

Legislația UE privind protecția vieții private vă conferă anumite drepturi, rezumate mai jos, pe care, în principiu, le puteți exercita în mod gratuit, sub rezerva excepțiilor statutare. Aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu, dacă, pentru îndeplinirea solicitării dvs., ar fi necesară dezvăluirea Datelor dvs. cu caracter personal unei alte persoane sau dacă ne solicitați să ștergem informații pe care avem obligația legală sau un interes legitim convingător să le păstrăm. Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile conferite, puteți transmite o solicitare prin e-mail la dataprotection@hotel-gabriela.ro

Dacă aveți orice solicitări neclarificate, aveți dreptul de a depune o reclamație la A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro).

1. Dreptul de retragere a consimțământului

Ori de câte ori prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ în orice moment și la inițiativa dvs., contactându-ne la dataprotection@hotel-gabriela.ro. Retragerea consimțământului nu va afecta legitimitatea colectării și prelucrării datelor dvs. pe baza consimțământului dvs. exprimat anterior unei astfel de retrageri. Vă rugăm să rețineți că este posibil să avem alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. în alte scopuri, cum ar fi cele menționate în prezenta Politică de confidențialitate.

2. Dreptul de accesare și rectificare a datelor dvs.

Aveți dreptul de a accesa, vizualiza și rectifica Datele dvs. cu caracter personal. Veți avea dreptul de a ne solicita o copie a informațiilor pe care le deținem despre dvs., pentru vizualizarea sau corectarea acestora. În cazul în care doriți să rectificați orice informații, cum ar fi numele, e-mailul, parolele și/sau orice alte preferințe, puteți face cu ușurință acest lucru contactându-ne la dataprotection@hotel-gabriela.ro. De asemenea, ne puteți solicita o copie a Datelor dvs. cu caracter personal prelucrate în modul descris în prezenta Politică de confidențialitate.

3. Dreptul de ștergere

În conformitate cu legislația UE privind protecția vieții private, aveți dreptul de a solicita ștergerea Datelor dvs. cu caracter personal prelucrate de către noi în modul descris în prezenta Politică de confidențialitate, dacă acestea nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate inițial sau în cazul în care v-ați retras consimțământul sau ați obiectat la prelucrarea în modul descris în prezenta Politică de confidențialitate și nu se aplică niciun alt temei juridic pentru prelucrare. Dacă doriți ca Datele dvs. cu caracter personal să fie șterse, vă rugăm să transmiteți o solicitare prin e-mail la dataprotection@hotel-gabriela.ro.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării

În anumite situații descrise în legislația UE privind protecția vieții private, ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta se aplică, de exemplu, în situația în care contestați acuratețea Datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, vom restricționa prelucrarea până în momentul în care putem verifica acuratețea datelor dvs.

5. Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal

În anumite situații descrise în legislația UE privind protecția vieții private, puteți obiecta la prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv în cazul prelucrării acestora în scopuri de marketing direct.

6. Dreptul la portabilitatea datelor

În situația în care ne-ați furnizat datele dvs. în mod direct și prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate și în baza consimțământului dvs. sau a executării unui contract pe care l-ați încheiat cu noi, aveți dreptul de a primi Datele cu caracter personal prelucrate care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date unui alt prestator de servicii.


Măsuri de securitate

Au fost implementate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea unui nivel adecvat de siguranță a Datelor dvs. cu caracter personal, incluzând, fără limitare, tehnici de criptare, controlul accesului la sistemele fizice și IT, obligații de confidențialitate etc.

În cazul în care Datele dvs. cu caracter personal sunt compromise ca urmare a unei Încălcări a securității Datelor cu caracter personal, vom transmite notificările necesare, impuse prin legislația aplicabilă.


Ce reguli se aplică în cazul copiilor?

Nu colectăm și nu solicităm în cunoștință de cauză Date cu caracter personal de la persoane cu vârsta sub 18 ani și nici nu permitem în cunoștință de cauză acestor persoane să rezerve o cameră la hotelul nostru. În situația în care ni se aduce la cunoștință că am colectat Date cu caracter personal de la un minor cu vârsta sub 18 ani fără obținerea consimțământului parental, vor fi luate măsurile necesare pentru ștergerea informațiilor respective. Dacă considerați că deținem sau că este posibil să deținem informații de la sau despre copilul dvs. cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să ne contactați la dataprotection@hotel-gabriela.ro.


Cum sunt partajate datele dvs. cu caracter personal terților?

Partajăm sau dezvăluim informații exclusiv în modul descris în prezenta nota de informare, inclusiv cu Părți terțe.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi dezvăluite și autorităților guvernamentale și/sau de aplicare a legii, dacă acest lucru este necesar în scopurile de mai sus, este impus prin lege sau este necesar pentru asigurarea protecției legale a intereselor legitime ale Operatorului (operatorilor) de date cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă. În plus, este posibil să dezvăluim Datele dvs. cu caracter personal și orice alte informații oricăror succesori ai întregii noastre activități comerciale sau a unei părți a acesteia, dacă acest lucru corespunde intereselor noastre legitime pentru facilitarea unei tranzacții comerciale și, în acest context, interesele noastre comerciale prevalează asupra intereselor dvs. De exemplu, în cazul vânzării unei părți din activitatea noastră comercială sau din patrimoniul nostru, este posibil să dezvăluim informațiile utilizatorilor ca parte a tranzacției respective, sub rezerva legislației aplicabile.


Transferurile internaționale de date

SC Darkness SRL nu realizeaza transferuri internationale de date. În cazul în care această situație va suferi modificări, prezenta Politica va fi actualizată cu datele necesare unei informări suficiente a persoanelor vizate.


Cât timp vă vom păstra datele cu caracter personal?

Păstrăm Datele dvs. cu caracter personal pentru perioada necesară pentru realizarea activităților stipulate în prezenta Politică de confidențialitate, pentru perioada care vă este comunicată în alt mod sau pentru perioada permisă prin legislația aplicabilă. De exemplu, putem reține Datele dvs. cu caracter personal dacă acest lucru este necesar în mod rezonabil pentru respectarea oricăror obligații legale, soluționarea oricăror dispute sau litigii sau în alt mod pentru punerea în aplicare a prezentei Politici de confidențialitate și pentru prevenirea fraudelor sau abuzurilor.

Pentru a determina perioada adecvată de păstrare a informațiilor pe care le colectăm de la dvs., avem în vedere volumul, natura și sensibilitatea Datelor cu caracter personal, riscul potențial de prejudiciu ca urmare a utilizării sau dezvăluirii neautorizate a datelor, scopurile pentru care prelucrăm Datele cu caracter personal și dacă scopurile respective pot fi îndeplinite prin alte mijloace, precum și prevederile legale aplicabile.


Această politică de confidențialitate se aplică și site-urilor web terțe?

Dacă faceți clic pe un link către un site web terț, veți fi direcționat către un site web asupra căruia noi nu deținem niciun fel de control, iar Politica noastră de confidențialitate nu se va mai aplica. Navigarea și interacțiunea dvs. cu orice alt site web face obiectul condițiilor de utilizare, al politicii de confidențialitate și al politicilor de orice alt tip aferente unui site-ului web terț respectiv. Citiți cu atenție politicile de confidențialitate ale altor site-uri web. Nu ne asumăm răspunderea sau responsabilitatea pentru informațiile sau conținutul de pe astfel de site-uri web terțe.


Ce se întâmplă dacă noi aducem modificări prezentei politici?

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza prezenta Politică de confidențialitate în orice moment. Vă vom comunica aceste modificări dacă acestea determină o schimbare fundamentală a modului de procesare sau sunt relevante pentru natura prelucrării sau pentru dvs. și vă afectează drepturile privind protecția datelor.


Cum să ne contactați

Întrebările, comentariile, observațiile, solicitările sau reclamațiile referitoare la prezenta Politică de confidențialitate pot fi transmise către dataprotection@hotel-gabriela.ro

De asemenea, ne puteți scrie la adresa:

SC DARKNESS SRL
435700 – Viseu de Sus, Maramures
Str. Randunelelor 1